Sprawdzona rozrywka czyli seks telefon

Nie wiem, jak wrażliwy jestem na całym, ale lubiłem go przed moim policzku, kiedy przytulił mojego dziadka. To nie była sexy i choć jestem pewien, że będzie z wami. Moja wolną rękę osiadł tuż poniżej piersi i czułam każdy fruwające bicie serca w klatce piersiowej. Za każdym seks telefonem wydawało się na osiedlenie się lub […]

Wpływ inwestycji na gospodarkę polski

Analizując wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, należy stwierdzić, iż odegrały one niepoślednią rolę w kształtowaniu aktywności gospodarczej naszego państwa. Ich duży wpływ widoczny był nie tylko w początkowych latach transformacji, lecz również na przestrzeni lat 2001-2009. W pierwszym okresie BIZ przede wszystkim uzupełniły  niedobory rodzimego kapitału, bez którego gospodarka rynkowa nie mogłaby prawidłowo funkcjonować. Kolejne lata […]

Poziom inwestycji w Polsce w porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi

Analizując zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, musimy odnieść się do ich poziomu w innych państwach przechodzących transformację gospodarczą. W rekordowym dla naszego kraju roku 2007 do naszego kraju  napłynęła kwota 16.734 mln euro, podczas gdy do: 1. Czech – 6.673,7 mln euro, 2. Bułgarii – 6.108,9 mln euro, 3. Węgier – 4.049,0 mln euro. W […]